Librería AENEA ofrece libros que potencian el gusto por la lectura, el deseo de saber más, de alcanzar un mayor conocimiento sobre la realidad personal, social y planetaria. Además va más allá de las estanterías para dar cabida a un área de taller.

Translate

PROGRAMA FEIRA DO LIBRO DE CORUÑA 2014

Día 1.  Venres
12.30  Inauguración da feira do libro.
  Actuación da Banda Municipal de Música.
  Intervencións institucionais.
  Pregón a cargo do xornalista coruñés de La Voz de Galicia Manuel Rodríguez Rodri.
18.00  Agustín Fernández Paz firma na caseta da Libraría Pedreira.
19.00  Presentación  do  libro  A  viaxe  de Gagarin,  de Agustín  Fernández  Paz  publicado  por
Edicións Xerais de Galicia.    Xunto co autor, participarán no acto   Mª Xesús Fernández
Manuel Bragado.
19.00  Pedro Sánchez Negreira  firma Verde como el hielo  en Libraría Cascanueces.
20.00  Presentación  do Manifesto  O  galego:  na  fronterira  da  extinción?  Organizado  pola
Revista  Luzes  e  Edicións  Xerais  de  Galicia.  Presenta  o  acto  Iago Martínez  Durán  e
participan  no  mesmo Manuel  Rivas, Manuel  Bragado,  Xosé  Ramón  Ferreiro Mato
(autor de Estilística da lingua galega e Lingua de calidade), Valentina Formoso (autora
de Do estigma á estima. Propostas para un novo discurso lingüístico) e Miguel Moreira
(autor de Contra a morte das  linguas. O  caso do galego).  Repichoca  final de Xurxo
Souto “Os Diplomáticos”
21.00  Presentación do libro Silencio habitado, da escritora coruñesa Olga Patiño, publicado
por  Pigmalión  Ediciones  S.L.     Xunto  coa  autora,  participan  no  acto  Luz  Pozo Garza,
José  Carpenter    e    Antonino  Nieto  Rodríguez.   Haberá  acompañamento musical  a
cargo de Xosé Taboada  e  Martín Marticorena.
21.00  O escritor e xornalista Manuel Rivas asinará exemplares dos seus libros.

Día 2.  Sábado
13.00  Actividade  infantil.    Fabulando.  Sesión  infantil  con  contacontos, de  Isabel Risco  e  o
grupo Maquinaria Pesada.  Actividade promovida por Baía Edicións.
13.00  Presentación  do  libro  Escribo!!  Antología  de  alumnos  polisémicos  2013  –  2014,
publicado por Editorial Primerapersona. Participan no acto os autores do  libro: Silvia
Candia,  Carmen  Fernández,  Roberto  Galán,  Alba  Lareo,  Beatriz  Lucas,  Paula  N.P.,
Sandra Mosteiro Costa, Ana Pérez-Urría e  Úrsula Rábade.  Modera Pedro Ramos. 
18.00  Eli Ríos asinará exemplares do seu libro Anamnese na caseta de Consorcio Editorial.
18.30  Rosa Aneiros firma na caseta de Libraría Pedreira.
19.00  Eva Veiga e Isabel Pintado asinarán na caseta de Editores Coruñeses
19.00  A escritora Rosa Aneiros presenta o seu libro Ámote, Leo publicado por Edicións Xerais
de Galicia. Xunto coa autora, participará no acto Manuel Bragado, director da editorial.
19.00  Manuel Mandianes asinará Viaxe sen retorno na caseta de Consorcio Editorial .
19.00  María Reymóndez firma na caseta da Libraría Pedreira.
19.00  O ilustrador David Pintor asinará Brinca vai e outras dobras publicadas por Kalandraka 
19.00  O  escritor Henrique Dacosta  asinará  exemplares  do  seu  libro  Entrada  ao  xardín  do
saber, na caseta da Libraría Cartabón.
19.45  Presentación  do  libro  A  alternativa  está  aquí,  de María  Reimóndez,  publicado  por
Edicións Xerais de Galicia.  Participa no acto  Manuel Bragado Rodríguez.
20.00  Manuel Juaneda-Magdalena firmará exemplares do seu libro Lactancia en el Antíguo
Egipto na caseta da Libraría Arenas.
20.00  Firma da escritora Nieves Abarca.
20.30  O xornalista Pemón Bouzas fará a presentación do seu libro A voz do vento, publicado
por Edicións Xerais de Galicia. Acompaña ao autor Manuel Bragado Rodríguez.
21.15  Presentación  do  libro  Contos  do  mar  de  Irlanda,  de  Xurxo  Souto,  publicado  por
Edicións Xerais de Galicia.  Participa no acto Manuel Bragado, director da editorial.

Día 3.  Domingo
13.00  Actividade  infantil. Presentación do album  ilustrado …3, 2, 1 … de Pepablo Patiño e 
Dani Padrón, publicado por Edicións Embora.
13.00  Presentación  do  libro  Textículos  dramáticos,  do  escritor  Afonso  Becerra,  publicado
por  Edicións  Laiovento.   Xunto  co  autor,  participará  no  acto  Francisco  Pillado.  Os
actores Gloria Rico e Xosé Lois Bernal Farruco, da Cia. TEP Teatro en Punto àrticiparán
nunha lectura dramatizada de textos do autor.
19.00  Dores Tembrás asinará na caseta de Editores Coruñeses.
19.00  A  profesora  da  UDC,    Olivia  Rodríguez  –  Tudela,  asinará  exemplares  dos  libros
Recuerdos de Agosto,  de Aurelio Aguirre, Balada de los Mares del Norte, de Urbano
Lugrís e Una vida de literatura, de Mariano Tudela, publicados por Alvarellos Editora,
dos que é editora literaria, na caseta de Consorcio Editorial.
19.00  Presentación do libro Como ser reintegracionista sen que a familia saiba, do escritor
Eduardo Sánches Maragoto, publicado por Edicións do Cumio.
20.00  Presentación do libro “Escrito en cafeterías”, de Miguel Anxo Murado, publicado por
Editorial Galaxia
21.00  Presentación con animación musical da antoloxía poética Amores infieles.  En el salón
de  las  voces  vírgenes,  de  varios  autores,  publicado  por  Pigmalión  Ediciones  S.L. 
Participan  no  acto  o  editor  Basilio  Rodríguez  Cañada,  Branca  Vilela,  Olga  Patiño
Nogueira, Chema Paz Gago  e o  coordinador do  libro Antonino Nieto Rodríguez  con
música de Xosé Taboada. 
21.00  Xabier  López  López  asinará  exemplares  do  seu  libro  1984  na  caseta  de  Editores
Coruñeses.

Día 4.  Luns
13.00  Actividade infantil.  Obradoiro de plastelina organizado pola Biblioteca da Deputación
Provincial da Coruña.
18.00  Francisco  Vila  Fuentes  firma  exemplares  de  Hijos  del  fuego  na  caseta  de  Couceiro
Librerías
19.00  O escritor Manuel Guisande presenta o seu libro En tu línea, publicado por Edicións do
Cumio.
19.00  Paula  Merchán  asinará  exemplares  do  seu  libro  Alí  y  los  Macapún  na  caseta  de
Consorcio Editorial.
19.00  Víctor Manuel Vázquez Portomeñe  firma exemplares do seu  libro Testigo y parte na
caseta de Editores Coruñeses.
20.00  Lemos,  cantamos,  gozamos.  II  Semana  da  música  infantil  da  Coruña.  Animais
encantadores, con Susa Herrera.
20.00  Presentación do  libro “O espido de Gina”, de Miguel Anxo Fernández, publicado por
Editorial Galaxia.
20.00  Jorge Emilio Bóveda  presenta o  seu  libro Divina de  la muerte. Asasinato no  centro
comercial na caseta de Consorcio Editorial.
21.00  Presentación do libro Pedro Petouto, de Xesús Alonso Montero, publicado por
Edicións Xerais de Galicia.  Xunto co autor, participará no acto o director xeral
da editorial Manuel Bragado.

Día 5.  Martes
13.00  Actividade infantil.  Presentación do álbum ilustrado O libro dos bicos de Xosé Luna e
Nuria Díaz, publicado por Edicións Embora.
13.00  O escritor José Mª Ledo presenta o seu  libro Los puentes de Ego Sum, publicado por
Editorial Redelibros.  Xunto co autor, particpará no acto Xosé R. Lois.
18.00  Amelia de Querol Orozco asinará na caseta de Couceiro Librarías.
19.00  Miguel Anxo Fernán Vello asinará na caseta de Editoes Coruñeses.
19.00  O  escritor  Carlos Negro,    presenta  o  seu  libro  Penúltimas  tendencias  publicado  por
Edicións Xerais de Galicia.  Xunto co autor, participan no acto Mertcedes Queixas 
19.00  David Otero firma exemplares do seu libro Strakas na caseta de Editores Coruñeses.
19.45  Presentación  do  libro  Kid  Salvaxe  do  escritor  e  xornalista  Carlos  González  Reigosa,
publicado por Edicións Xerais de Galicia.  Participa no acto Manuel Bragado.
20.00  Lemos, cantamos, gozamos. II Semana da música infantil da Coruña. Pitusa semifusa,
con Olga Brañas.
20.15  Firma de Ramón Vilar Landeira na caseta da Libraría Pedreira.
20.30  O escritor Alfredo Conde  fará a presentación do  seu  libro Chovida do ceo, publicado
por Edicións Xerais de Galicia. Xunto co autor, participará no acto Manuel Rodríguez
“Rodri”
21.00  Berta Dávila e Inma Doval o seu libro A fuxida na caseta de Editores Coruñeses.
21.30  Presentación  do  libro  Os  televisores  estrábicos,  do  escritor  Ramón  Vilar  Landeira,
publicado por Edicións Xerais de Galicia. Participa no acto Manuel Bragado Rodríguez.

Día 6.  Mércores
12.00  Taller de lectura polo sistema Braille, organizado pola ONCE
13.00  Actividade  infantil.  Contacontos  e  taller  arredor do  libro  infantil  Feliz  Feroz, escrito
por  El Hematocrítico,  publicado  por Anaya  Infantil  y  Juvenil.   Ao  remate  do  acto,  o
autor  asinará  exemplares  do  libro.  Tamén  participará  no  acto  o  ilustrador  do  libro
Alberto Fernández. 
18.00  Os  escritores  Francisco  X.  Fernández Naval  e Alí Alí  asinarán  na  caseta  de  Editores
Coruñeses.
18.00  María Concha Matos asinará Sol de mañana na caseta de Couceiro Librerías.
19.00  El Hematocritico e o ilustrador Alberto Fernández asinarán o libro Feroz Feliz.
19.00  Francisco  X.  Fernández  Naval  e  Xavier  Seoane  asinarán  na  caseta  de  Editores
Coruñeses.
19.00  Charla  coloquio  de  Manuel  Casal  Lodeiro  sobre  o  libro  Guía  para  o  descenso
enerxético, publicada pola Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen Petróleo.  
19.00  David García Bragado firma exemplares do seu libro Vestirse por los pies  na caseta de
Editores Coruñeses.
20.00  Lemos,  cantamos, gozamos.  II  Semana  da música  infantil da Coruña. Pan de millo,
con Migallas Teatro.
20.00  Presentación  do  libro Metarmosofía”,  de  Inma  López  Silva,  publicado  por  Editorial
Galaxia.
20.00  Javier Ozores Marchesi firmará exemplares do seu libro El ruedo invisible na caseta da
Libraría Arenas.
20.00  Yolanda Castaño e Xosé Tomás asinarán exemplares do seu libro Verdades na caseta
de Editores Coruñeses.
21.00  Presentación  do  libro  A  dama  da  noite,    do  escritor  Xavier  Seoane,  publicado  por
editorial    Laiovento.   Xunto  co  autor,  participarán  no  acto  Francisco  Pillado  e  Anxo
Angueira.

Día 7.  Xoves
13.00  Actividade  infantil.  Obradoiro  de  Banda  Deseñada,  dirixido  e  realizado  por
Santy Gutiérrez.  Actividade promovida pola Biblioteca Pública Miguel González
Garcés.
18.00  Mariola Hermida  firma exemplares de Zurcindo  latexos na caseta de Couceiro
Librerías.
19.00   Presentación  do  libro  Mi  vida  en  tus  manos  da  escritora  Laura  Aneiros
publicado por Finis Terrae Ediciones.
19.00  Luis Dávila firma Bichero en la caseta de Librería Cascanueces-
20.00  Lemos, cantamos, gozamos. II Semana da música infantil da Coruña. Estamos
no verán, con Xoán Curiel.
20.00  Presentación da  Edición Dixital Aumentada  de Sempre en Galiza de Castelao. 
Participarán  os  coeditores  do  proxecto  Consello  da  Cultura Galega  e  Editorial
Galaxia.
20.00  Pedro Alonso de  la  Iglesia  firmará exemplares do seu  libro Cuando el mar ya
no se mueve en la caseta de Librería Arenas.
20.00  Miro Villar e Xosé Cobas asinarán exemplares do seu libro A pantasma da Casa
da Matanza,  na  caseta  de  Editores  Coruñeses.  Á mesma  hora  e  na mesma
caseta, Tucho Calvo e Xosé Cobas asinarán exemplares do seu libro Paxaro de
mar e vento. 
21.00  O  escritor  Roberto  Vila  fará  a  presentación  do  seu  libro  Esencias  (II  parte),
publicado pola Editorial Armonía Universal.

Día 8.  Venres
12.30  El  deporte  y  la  Educación  Física  son  los mejores  recursos  naturales  para  el
desarrollo  integral  de  la  persona.    Porque  solo  la  persona  que  tiene  vida
propia no necesita quitársela a nadie para disfrutar  la suya.   Charla coloquio
dirigida por Antonio Piñeiro. 
19.00  O  escritor  e  académico  Xosé Neira  Vilas,  fará  a  presentación  dos  seus  libros
Isaac Díaz  Pardo.    Crónica  dunha  fecunda  amizade,  publicado  por  Ediciones
Bolanda e Días de Cuba, publicado por Editorial Galaxia.  Ao remate do acto, o
autor asinará exemplares dos libros e do resto da súa obra.
19.00  Agustín  Abelleira  asinará  exemplares  do  seu  libro  Presente  de  indicativo:  Al
llegar a cierta edad en la caseta de Librería Arenas.
19.00  Marta Rivera de la Cruz firma na caseta da Libraría Cascanueces.
20.00  Lemos,  cantamos,  gozamos.  II  Semana  da música  infantil  da  Coruña.  Xiqui
Xoque Fiú Fiú, con María Fumaça.
20.00  O escritor Chisco Fernández Naval presenta o seu  libro As crebas, outro xeito
de andar ao mar, publicado por Baía Edicións.
20.00  Firma dos autores polisémicos do libro Escribo!!
20.00  Firma de Kike J. Díaz, autor do cómic Nordés na caseta da libraría Kómic.
21.00  Presentación  do  libro  Salseiros,  do  actor  e  escritor  Suso  Lista,  publicado  por
Edicións Embora.

Día 9.  Sábado
13.00  Actividade  infantil.    A  escritora  e  actriz  Paula  Carballeira  e  o  ilustrador  José
Tomás  presentan  o  seu  libro  A  Burra  Ramona,  con  sesión  de  ilustración  e
contacontos. Actividade organizada por Baía Edicións. 
19.00  Presentación do libro  Raros e curiosos, do escritor Carlos López, publicado por
Edicións  Embora.  Xunto  co  autor,  participará  no  acto  o  escritor  e  xornalista
Carlos G. Reigosa.
19.00  Diana Varela e Xulio Valcárcel asinarán na caseta de Editores Coruñeses.
19.30  Firma do escritor Francisco Narla na caseta da Libraría Arenas.
20.00  Lemos,  cantamos,  gozamos.  II  Semana  da  música  infantil  da  Coruña.Unha
viaxe polo mundo, con As Maimiñas.
20.00  O  escritor  Xosé  Vázquez  Pintor  presenta  o  seu  libro  Columnas  de  papel  2’,
publicado por Edicións Morgante.
20.00  Firma de Rubén Martínez Alonso na caseta de Consorcio Editorial.
20.00  Firma do escritor e xornalista  José de Cora na caseta da Libraría Molist.
21.00  Presentación  do  libro  La  oruga  en  el  bosque  creciente/The  Caterpillar  in  the
growing    forest,  de  Antonio  Seijas,    baseado  nun  conto  de  Ramón  Loureiro,
publicado pola editorial  Eurisaces .

Día 10.  Domingo
12.00  Firma de Miguel Ángel Alonso na caseta de Libraría Pedreira.
12.00  Max López Torres e Susagna Galindo firman na caseta de 7 Mares Libros.
12.30  Actividade  infantil.   O  soño  de  Ester.    Contacontos  a  cargo  de Miguel Ángel
Alonso Diz.  Actividade promovida por Novagalicia Edicións.
13.00  A  editorial  Contos  Estraños  presenta:    “Segunda  Era.    Antoloxía  de  relatos
fantásticos  de  autores  galegos”.  Participarán  no  acto  varios  dos  autores  da
antoloxía e os editores Fernando M. Cimadevila e Tomás Ahola.
18.30  Xurxo Souto firma na caseta de 7 Mares Libros.
19.00  O escritor  José Monjardín presenta o seu  libro     Lecturas para desconfiados,
da editorial Duen de Bux e  El Arsenal de la quimera, da editorial Auria.  Xunto
co autor, participará no acto  o escritor Chisco Fernández Naval.
19.00  Pedro Solís firma Cuerdas na caseta da Libraría Cascanueces.
20.00  Lemos,  cantamos,  gozamos.  II  Semana  da música  infantil  da  Coruña. Brinca
vai, con Paco Nogueiras.
20.00  Recital de Poetas coruñesas.
21.00  Actividade da ONCE.